This site uses cookies and similar technologies to operate as expected (e.g. maintain your connection).

Många bäckar små bildar en å

När du startar en insamling med Islamic Relief engagerar du din omgivning till att förbättra våra utsatta medmänniskors liv!

Så här gör du

Steg 1:

Välj ändamål, ge din insamling ett namn, sätt ett valfritt mål och lägg till en beskrivning

Steg 2:

Sprid ordet! Dela insamlingen med nära, kära, kollegor och bekanta

Steg 3:

Följ upp insamlingen regelbundet

Pågående Insamlingar

Letar du efter ett team eller en insamling?

Vad vi gör

Humanitär hjälp

Islamic Relief strävar efter att vara först på plats när akuta situationer uppstår. Vi levererar nödhjälp till drabbade samhällen runtom i världen och stannar kvar så länge det behövs.

Utvecklingsarbete

Vårt långsiktiga arbete fokuserar på att bygga motståndskraft mot naturkatastrofer, stärkandet av kvinnors & flickors rättigheter, säker skolgång samt insatser inom jordbruk, boskapsuppfödning och säkrandet av hållbara inkomstkällor.

Påverksansarbete

Islamic Relief Sverige medverkar aktivt i olika nätverk med andra civilsamhällesorganisationer, i syfte att både stärka vårt genomslag i våra prioriterade påverkansfrågor, samt att stärka tilliten till oss som organisation. Genom proaktivt pressarbete kan vi i svenska medier bidra med Islamic Reliefs kunskaper om situationen på plats och framföra våra centrala budskap till en bredare publik.