Dansa för Gaza

Genom det vi gör bäst ” Att Dansa” försöker vi Dansare och Dansskolor runt om i Sverige bidra så gott vi kan till denna insamling. Alla intäkter kommer går villkorslöst till Gaza via våra olika dansprojekt . Vi tycker alla barn har rätt till att få leva ett tryggt och säkert liv.
Så varje liten krona räknas så att vi tillsammans kan göra skillnad och bidra till en bättre värld.
12 203 kr
25 000 kr


Islamic Relief grundades 1984, en av världens största bistånds- och utvecklingsorganisationer.

Vi arbetar för att lindra mänskligt lidande världen över. Vårt mål är att lyfta människor, oavsett bakgrund, ur fattigdom.