Ramadaninsamling till Gaza

I Gaza kämpar människor dagligen med en svår situation som har resulterat i ökad fattigdom. Många står inför svårigheter att hitta tillräcklig mat, där många även inte har tillräckligt för att bryta sin fasta. Det är en situation som kräver global medvetenhet och stöd för att lindra de pågående utmaningarna som har blivit ett resultat av en förfärlig tragedi i Gaza.

Tillsammans kan vi göra en verklig skillnad genom att bidra till att distribuera varma måltider till folket i Gaza. Med 1350 kronor kan vi ge 50 personer varma måltider , men alla bidrag, oavsett storlek, är värdefulla. Varje krona räknas!
215 930 kr
200 000 kr


Islamic Relief grundades 1984, en av världens största bistånds- och utvecklingsorganisationer.

Vi arbetar för att lindra mänskligt lidande världen över. Vårt mål är att lyfta människor, oavsett bakgrund, ur fattigdom.